WARUNKI OGÓLNE
 1. Kwiaciarnia Magnolia, znajdująca się na stronie internetowej pod adresem www.kwiaciarniamagnoliamikolow.pl , umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i jest obsługiwana przez Felicję Stankowską prowadzącą działalność gospodarczą jako P.P.H.U. Borago Kwiaciarnia Magnolia, ul.Okrzei 3, 43-190 Mikołów, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza miasta Mikołowa pod numerem 2993/1992.
 2. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają vat.
 3. Złożenie zamówienia w kwiaciarni Magnolia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Adres e-mail i numer telefonu podany przez kupującego może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest konieczne do realizacji zamówienia.
 3. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
 4. Momentem przyjęcia zamówienia jest moment osobistego potwierdzenia przez kwiaciarnię Magnolia (telefonicznie lub e-mailem).  
 5. Zamówień nie można anulować (w wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny).
 6. W przypadku podania błędnego adresu, zamówienie nie zostanie wykonane, a płatność nie będzie zwracana.
 7. Zamówienia dostarczamy pod wskazany adres według warunków dostępnych w zakładce "Dostawy". W pozostałe miejsca nie wymienione w danej zakładce, zamówienia realizujemy przy współpracy www.pocztakwiatowa.pl
 8. Kwiaciarnia Magnolia dostarcza kwiaty w godzinach:

  - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 18.00
  - w soboty w godzinach 7.30 - 14.00
  - w niedziele w godzinach 8.30 - 13.30

 9. Kwiaciarnia Magnolia nie dostarcza kwiatów w następujące dni: Nowy Rok, Święta Wielkiej Nocy, 1-go Maja, 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go Sierpnia, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia.
 10. Zamówienie realizujemy w ciągu 4 godzin z kwiatów dostępnych w danym dniu w kwiaciarni Magnolia. Zamówienia z kwiatów,     których nie ma w danym dniu w kwiaciarni Magnolia są realizowane w ciągu 24 godzin.
 11. Zamówienia wykonujemy z kwiatów dostępnych w danej porze roku. Dostarczone bukiety czasami mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciu.
 12. W takie dni jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki nie gwarantujemy dostaw na konkretną godzinę.
 13. W dniach, w których występują złe warunki atmosferyczne (wichury, śnieżyce, itp.) nie gwarantujemy dostaw na konkretną godzinę.
 14. W przypadku nieobecności odbiorcy pod podanym adresem, kurier zostawi wiadomość o przesyłce oraz dane teleadresowe kwiaciarni Magnolia w celu skontaktowania się z kwiaciarnią.
 15. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 16. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności na nasze konto. W przypadku zapłaty przelewem, realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu środków na nasze konto lub faksu z kopią wpłaty na konto kwiaciarni Magnolia.
REKLAMACJE
 1. Kwiaciarnia Magnolia odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz przepisami zmieniającymi na mocy art. 44 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Magnolia rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.

  - tel. +48 32 7380412
  - fax +48 32 7380412
  - mail: magnolia@kwiaciarniamagnoliamikolow.pl

 4. siedziba: ul. Okrzei 3, 43-190 Mikołów 
 5. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji      wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 6. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty  doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu do siedziby  sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 7. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Magnolia wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Kwiaciarnia Magnolia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 2. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich edycji oraz usunięcia z bazy danych kwiaciarni Magnolia w dowolnym momencie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kwiaciarnia Magnolia oświadcza, że zawartość stron www.kwiaciarniamagnoliamikolow.pl, a w szczególności tekst, zdjęcia, grafika stanowią jej własność i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.
 2. Kwiaciarnia Magnolia nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnych zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy bez pisemnego pozwolenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmiane Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (dz. u. nr 141, poz. 1176), oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (dz. u. nr 22, poz. 271).
 4. Wszelkie kwestie sporne związane z wykonywaniem umów będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla Felicji Stankowskiej prowadzącej działalność gospodarczą jako P.P.H.U. Borago Kwiaciarnia Magnolia z siedzibą w Mikołowie.